Srebro koloidalne. Współczesne technologie w produkcji ceramiki pokuckiej.

 Srebro koloidalne. Współczesne technologie w produkcji ceramiki pokuckiej.

W dzisiejszym świecie wzrasta bum srebromanii. Zwłaszcza w krajach o wysokim poziomie rozwoju, gdzie praktyką masową stało się nawet dodawanie wody srebrnej do jedzenia. Przyczyną tego jest wysoka leczniczo-profilaktyczna i higieniczna skuteczność środków zawierających metale szlachetne przy całkowitym braku efektów ubocznych. Nie bez powodu w Internecie jest dużo przychylnych opinii na temat właściwości srebra koloidalnego, a farmaceuci jeden przez drugiego oferują srebro-preparowane cudo-leki.

Prorektor ds Badań Naukowych Podkarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. W. Stefanyka, doktor chemii Iwan Myroniuk zaproponował wykorzystanie współczesnych osiągnięć w garncarstwie. Opracował specjalną technologię pokrycia srebrem koloidalnym niepolewanego naczynia i zorganizował produkcję wzorców eksperymentalnych. Kilka egzemplarzy przekazano do badań do NAN Ukrainy. Wyniki potwierdziły najśmielsze oczekiwania: woda, w ciągu doby przechowywana w garnkach ceramicznych, pokrytych srebrem koloidalnym, przeszła zupełną sterylizację i całkowite oczyszczenie od sztucznie wprowadzonych do niej bakterii chorobotwórczych.

Na podstawie przeprowadzonych analiz NAN Ukrainy wydała odpowiedni certyfikat.

Naczynie pokryte srebrem ma właściwości lecznicze. Jest to spowodowane porowatą budową ceramiki niepolewanej, dzięki której warstwa powierzchniowa wyrobu garncarskiego, zawierająca srebro koloidalne intensywnie współdziała z płynem i wydziela jony Ag+ o działanu bakteriobójczym. Woda się dezynfekuje i zapobiega rozwojowi mikroflory patogennej. Tak więc, jony srebra nie tylko zabezpieczają higienę przygotowania potraw, dłuższy termin przechowywania, ale i przenikając w dawkach homeopatycznych do organizmu człowieka, mają wpływ leczniczo-profilaktyczny