O stylach ceramiki pokuckiej

"Etno"

Za podstawę każdego naszego naczynia wzięliśmy właśnie ten styl. Najbardziej proste kształty, brak ozdób - jest to styl ludowy. Takie naczynia używali nasi dziadkowie. Proste, ale jednocześnie doskonałe kształty, w podstawie których wykorzystana jest zasada złotego przekroju. Nic zbędnego, ale jednocześnie - doskonała harmonia. Naczynia wykonane są z gliny niebieskiej z Kołomyji lub gliny czerwonej innych ukraińskich pokładów.

"Wiejski"
Styl identyczny „Etno”. Poprzez zacieranie nabiera wyglądu dawnego, „zatartego”. Naczynia wykonane są z gliny niebieskiej z Kołomyji lub gliny czerwonej innych ukraińskich pokładów.

"Świąteczny"
Kształtem przypomina «Etno», dekorowany najprostszym ornamentem pokuckim. Naczynia wykonane są z niebieskiej gliny z Kołomyji lub czerwonej gliny innych ukraińskich pokładów.

"Szliachtianski"
Szlachta – podstawowa uprzewilejowana warstwa społeczna, rodzaj arystokracji w Polsce, na Litwie, Rusi-Ukrainie w XIV-XVIII w. Naczynie ma w sobie cechy baroku ukraińskiego, z odpowiednimi ornamentami i esownicami. Ale przepych jest tylko uzupełnieniem, nie podstawą. Naczynia wykonują się do wyboru – lub z gliny białej słowiańskiej lub gliny niebieskiej z Kołomyji. Różnica polega na odcieniach oraz niektórych właściwościach gliny.

"Ruś Czerwona"
Ziemie nasze, ogólnie biorąc Galicję, w dawne czasy nazywano Rusią Czerwoną. Jest to historyczny styl książecy. Kształty bizantyjskie polączone są z ornamentem podkarpackim. Podobne naczynia używano przy dworze książecym. Naczynia wykonane są z niebieskiej gliny z Kołomyji lub czerwonej gliny innych ukraińskich pokładów.

"Tywerski"
Jeszcze jeden styl historyczny. Tywercy – plemię wchodniosłowiańskie z IX-XII wieku, z nad brzegów Dniestru, Prutu oraz Dunaju, prawie do wybrzeża Morza Czarnego. Jedna z wersji przypuszcza, że nazwa „Tywercy” pochodzi z greckiego θαιρός – Tyras, jak wtedy nazywano Dniestr. Naczynie wyrózniają średniowieczne, cięte, ostre i zimne czarno-białe kształty Wykonuje się z białej gliny słowiańskiej.

"Pokuteń"
Wyraz pochodzi od nazwy osady Kukuteń (Rumunia), gdzie po raz pierwszy zostały odnalezione wykopaliska kultury Trypilskiej. Połączyliśmy nazwy miejscowości Kukuteń i Pokucie. Idealne społeczeństwo Trypilców osiągneło swego czasu harmonię z naturą i Wszechświatem, nie znano wówczas nierówności społecznej. Monumentalizn ornamentów trypilskich jest kolosalny i nieosiągalny do dziś. Nie pragneliśmy odtworzyć i powtórzyć w tym stylu ornamentów trypilskich. Nowocześnie wystylizowaliśmy niektóre elementy, resztę wymyśliliśmy i opracowali samodzielnie. Naczynie w stylu „Pokuteń”wykonuje się z białej gliny słowiańskiej.

„Potiszny”(„Rozbawiony”)
Nazwa przemawia za siebie. Zartobliwe ukraińskie figurki na naczyniu: kozacy, kołędniczki, bydłęta – to wszystko przez garncarza wykonuje się ręcznie. Naczynie wykonuje się do wyboru – lub z gliny białej słowiańskiej lub gliny niebieskiej z Kołomyji.

"Bednarski"
Bednarstwo (pol. Łagiewnik) – dział ukraińskiego ludowego rzemiosła zajmujący się wytwarzaniem naczyń drewnianych techniką klepkową. Naczynie ma fakture imitujacą drewniane powierzchnie. Naczynia wykonane są z niebieskiej gliny z Kołomyji lub czerwonej gliny innych ukraińskich pokładów.